Adequació de les instal·lacions de clima mantenint la botiga operativa

Óptica 2000 està compromesa a oferir confort als seus clients, cuidant la seva salut visual i auditiva i oferint els últims avanços tecnològics. La cadena d’òptica i audiologia compta amb més de 100 centres a Espanya implicats en un programa de millora de la gestió interna i optimització de recursos.

En aquest marc es va sol·licitar a Lancoi adequar les instal·lacions de climatització i il·luminació del seu centre a Martorell amb la premissa que les obres de millores no interrompre les operacions comercials diàries.

Vista general de la botiga i el fals sostre d’Òptica 2000.

La botiga, de 250 m2, compta amb una àrea oberta d’atenció al públic i amb caixa de consultes tancades on es fan les optometries i audiometries als clients. A més, es ubica en equina i compta amb amplis cristalls amb orientació sud-est, el que en conjunt genera diferents condicionants termals per a solucions.

Les millores en la instal·lació de climatització consistien en la renovació de les unitats compressores i evaporadores i en mesures per reduir la demanda de calor i augmentar l’eficiència del conjunt.

Per reduir l’incidència de les obres es va reutilitzar el traçat de conductes en gairebé la seva totalitat tornant a connectar el nou sistema Daikin VRV interior, amb control de flux del volum de refrigerant R-32 variable, que permet mantenir un control individual de la temperatura diferenciant la zona pública de les consultes que requerien diferents càrregues termals i un intercanvi de calor per reduir el consum energètic.

Detall del registre lineal i el tancament de l’aparador.

El sistema instal·lat consta d’un condensador, que es va instal·lar en el fals sostre, amb una estètica similar a la d’un equip interior de conductes convencionals i un mòdul compressor compacte que, dins d’un gabinet, es va instal·lar al sòl, a la sala auxiliar de servei.

La distribució interior de l’aire es realitza per difusors a la zona oberta de botiga i mitjançant unitats interiors de cassets de 4 vies per facilitar la seva integració en el sistema modular de fals sostre. Aquestes unitats, gràcies a una distribució uniforme del flux d’aire a 360 º, ofereixen un confort òptim amb el màxim estalvi energètic. Per reduir les guanys tèrmiques que produeixen els aparadors s’ha realitzat un tancament per separar-los de l’espai interior i es van instal·lar extractors de tal forma que funcionin com a “peceras” o càmeres d’aire que optimitzen la demanda energètica del conjunt.

Per complir amb la premissa de no interrompre les operacions, es va instal·lar un equip exterior de temps temporal sobre una estructura auxiliar que va permetre climatitzar la botiga, encara amb temperatures estivals, mentre instalaven els equips definitius i es va dur a terme la seva posada en marxa.

Vista detall de la reixa exterior i de l’àrea de consultes.

La intervenció es completa amb la instal·lació d’un registre lineal en el fals sostre, per facilitar les tasques de manteniment de les reixetes i connexions, i amb la millora de la il·luminació de la botiga. Per reduir la demanda energètica es van substituir les lluminàries dowlight halógenas per noves lluminàries que mantenienen el nivell la intensitat lumínica i el ambient desitjat, aunant menor consum i major durabilitat.

D’aquesta manera Lancoi ha utilitzat tota la seva experiència per oferir un servei d’execució d’instal·lacions adaptat als objectius d’una botiga comercial d’alta eficiència.