Empresa

L’Estructura Organitzativa

L’estructura de Lancoi permet una coordinació i gestió d’obres efectiva optimitzada per un sistema d’Informació intern, entre els components de l’equip i extern, amb el client i els gestors que intervenen en el procés. Aquest flux d’informació utilitza registres de gestió, control d’activitats i inventaris, control de pressupost, estatus de tasques i avanç d’obra.

Estructura Organitzativa de Lancoi

Insert Alternative Text Here