Serveis

Manteniment Integral

El servei de Manteniment Integral d’Edificis de Lancoi optimitza les operacions de l’empresa i protegeix el valor de la propietat i els recursos invertits en infraestructura de manera sostinguda en el temps.

Treballem per maximitzar el rendiment dels edificis i les seves instal·lacions, així com la gestió de riscos en estreta col·laboració amb els nostres clients. Tot gràcies a una comunicació fluïda i una resposta ràpida. La gestió contínua en el manteniment integral d’edificis redueix costos i prevé incidències i un mal ús de les infraestructures.

Lancoi ofereix un servei de gestió integral proper i orientat al client que obté una solució unificada i d’alta qualitat.

Lancoi està especialitzada en l’assistència tècnica i d’execució en locals i centres comercials,
equipaments industrials, naus logístiques i de producció i en edificis d’oficines i centres corporatius. La gestió i execució de les tasques de manteniment, emmarcades dins dels Facility Services, s’organitzen i s’adapten a les necessitats, estructura de l’empresa, característiques dels edificis i les seves instal·lacions i, en particular, a les operacions de l’empresa.

El manteniment integral assegura costos operatius homogenis en el temps i optimitza les operacions.

El manteniment integral a través d’una coordinació unificada de les activitats optimitza els recursos materials i de temps dedicat, agilitza la capacitat de resposta, simplifica la comunicació amb els diferents interlocutors i proveïdors i redueix despeses indirectes i desplaçaments.

El Manteniment Integral d’Edificis de Lancoi gestiona de forma integrada aspectes de la conservació, la reparació i l’actualització dels elements dels edificis i les seves instal·lacions electromecàniques, sanitàries i de climatització.

Lancoi, Construcció i Instal·lacions, treballa per a clients de l’àmbit de l’empresa privada i de l’Administració Pública. Compta amb la certificació en el registre d’empreses de serveis, contractistes i registres de contractes per a operar amb l’Administració de l’Estat en el marc de la Llei de Contractes del Sector Públic.Assistència Tècnica 365/24 hs Lancoi

El servei d’assistència tècnica d’incidències les 24h els 365 dies de l’any completa la gestió personalitzada de l’empresa permetent una alta capacitat de resposta que estalvia costos i inconvenients a nivell econòmic i respecte al funcionament normal de les operacions.