Empresa

Equip

L’Equip de Lancoi està constituït per enginyers i tècnics professionals experts, compta amb els mitjans tècnics i materials d’alta tecnologia així com els recursos logístics d’aprovisionament adequats. L’estructura organitzativa de l’empresa permet assignar a cada projecte els equips tècnics adequats de forma flexible i escalada per donar resposta als objectius fixats en la planificació de l’obra.

L’equip de Lancoi aplica metodologies de gestió de Project Management Professional i sistemes de comunicació per oferir un servei d’excel·lència en l’execució i supervisió de les obres.