Servicios

Instal·lacions d’Edificis

Lancoi desenvolupa projectes d’instal·lacions d’edificis, d’acord amb alts estàndards de qualitat conforme a la normativa europea per a obtenir un ús racional dels recursos dedicats, disminuir l’impacte ambiental i augmentar la seguretat de les persones que participen en el procés constructiu.

Oferim a les empreses i a la indústria serveis d’enginyeria d’instal·lacions, consultoria energètica i orientació tècnica de climatització i de fluids en edificis corporatius, locals i centres comercials i indústries, i la seva posada en marxa. Abastem la totalitat de les instal·lacions necessàries per a un ús correcte i segur dels edificis. Les àrees d’actuació inclouen:

Sistemas de Condicionament, Instal·lacions i Serveis

Instal·lacions Elèctriques
Instal·lacions Electromecàniques
Generació d’Energia Elèctrica Solar
Sistemes de Gestió de l’Energia
Instal·lacions d’Il·luminació
Instal·lacions de Telecomunicacions (veu i dades)
Instal·lacions de Seguretat i Control
Instal·lacions d’Aigua Sanitària
Instal·lació Receptora de Gas
Energia Solar Tèrmica
Calefacció
Aigua Calenta Sanitària ACS
Ventilació i Extracció
Climatització
Refrigeració Industrial
Protecció contra Incendis
Recollida, Evacuació i Tractament de Residus
Evacuació d’Aigües Sanitàries i Pluvials

Acurats i dedicats en la planificació i el detall d’execució.

La nostra oficina d’enginyeria realitza estudis previs per avaluar les solucions òptimes, el càlcul i el traçat de connexions de servei, conduccions i canonades, redacció de projectes, així com el disseny del detall per a una execució precisa en obra i la direcció d’obra en permanent comunicació amb el client. El procés es completa amb la posada en marxa, control de qualitat i legalització de les instal·lacions executades.

Treballem amb l’objectiu d’executar instal·lacions que compleixin de forma eficient les necessitats operatives de les empreses, les condicions d’ús i seguretat de les persones i l’equipament, les prestacions de confort i ús racional de l’energia.