Adequació d’una nau logística a la Zona Franca de Barcelona.

L’empresa de transport i logística Lluís Simões ofereix un servei innovador d’integració i verticalització de serveis logístics a escala nacional. Compta amb més de 36 establiments entre els seus centre d’operacions i plataformes regionals multiclient per donar servei diari als sectors d’alimentació, begudes, higiene, electrònica de consum i automoció.

Seguint amb el seu pla estratègic de creixement a nivell ibèric, i per respondre a la demanda creixent en distribució domèstica i de gran consum a Catalunya, l’empresa va adquirir una nau de 7.500 m² de superfície total construïda per a ús logístic al Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona.

Lancoi construccions es va encarregar de l’execució de les obres de millores de les noves instal·lacions per adequar-les a les noves característiques de les necessitats d’operacions de Luís Simões.

Façana de la nau des del vial d’accés.

La nova nau disposa d’una alçada interior lliure de 10 metres, molls amb portes seccionals de càrrega i descàrrega, rampes d’accés per a vehicles, i una àmplia zona de maniobra i pàrquing. Entre les obres de millores es van realitzar les divisòries aplicant el nou layout que separa la zona de recepció i entrada de referències i la zona de packing i sortides de comandes.

Aquests paraments verticals es van materialitzar amb panells d’acer lacat “tipus sandwich” amb ànima de poliuretà. S’ha aprofitat la rapidesa d’instal·lació d’aquests panells, les seves característiques d’aïllament acústic i la seva resistència mecànica per cobrir l’altura de la nau. Aquesta solució també és apta pel seu comportament en cas d’incendi. També es va adequar la recepció de la nau instal·lant una malla d’acer galvanitzat electrosoldada de relliga a manera de fals sostre suspès.

Pati de maniobres i mobles de càrrega i descàrrega.

A la nova nau es realitzen diverses activitats amb àrees de picking i co-packing, utilitzant l’última tecnologia i un equip tècnic especialitzat. D’aquesta manera Lancoi construccions col·labora amb l’expansió de l’operador portuguès facilitant la posada a punt de les seves instal·lacions i millores per als processos operatius de forma segura i amb alta qualitat.