La nova placa tècnica de guix laminat que incrementa l’aïllament acústic.

El correcte aïllament i condicionament acústic és una variable molt important del confort dels espais que habitem, ja sigui en habitatges o en els espais de treball L’adequat aïllament dels sorolls de l’exterior o d’espais annexos requereix una acurada atenció per a un resultat constructiu de la qualitat a més de complir amb les normatives en matèria d’habitabilitat i comportament enfront del soroll.

El soroll és el principal inconvenient per al 40% de les llars espanyoles segons l’Institut Nacional de l’Habitatge (INE) Els enquestats declaren tenir algun tipus de problema al seu habitatge pel que fa a l’insuficient aïllament acústic i les molestes que genera el soroll. L’exposició continuada al soroll pot provocar trastorns com mals de cap, estrès, malestar, insomni, irritabilitat, i disminució del rendiment.

Per donar una resposta de fàcil instal·lació les empreses líders fabricants de plaques de cartró guix han llançat al mercat solucions que incrementen l’aïllament acústic en fins a 3 dB (decibels) i fins a 4 dBA (decibels ponderats per l’oïda humana)

Solucions constructives segons usos i aïllament acústic resultant.

Les noves plaques amb línies com Pladur Fonic, Knauf Acustik® i Placo Saint-Gobain Placophonique®mejoran el nivell de confort acústic atenuant el soroll fins a un 50% comparat amb el mateix material i gruix en la seva versió estàndard. A més la facilitat i rapidesa d’instal·lació manté els mateixos avantatges de les plaques tradicionals sent apta en extradossats, envans i falsos sostres. Les noves plaques de color blau característic estan especialment recomanades per a adequacions i reformes reduint de forma eficaç la transmissió directa de sorolls evitant l’ús d’aïllants de major gruix.

Les plaques estan compostes per un nucli de guix d’estructura cristal·lina, que a causa de la seva flexibilitat permet esmorteir els sorolls. Compten amb un bon comportament a l’impacte i al foc.

El comportament de la placa de guix laminat i l’ús de llanes minerals d’altes prestacions donen un bon resultat com aïllament acústic i tèrmic causa de l’efecte membrana del sistema en el seu conjunt, ara sumant l’ús de plaques especials acústiques de major densitat i composició especial milloren l’aïllament acústic dels envans.

Lancoi Construccions utilitzeu amb molt bons resultats aquest nou material proporcionant una solució per al confort acústic a través d’una millora en l’atenuació del soroll i una fàcil instal·lació.